Tilikausi on vaihtumassa

//Tilikausi on vaihtumassa

Tilikausi on vaihtumassa

Monella tilikausi on kalenterivuosi ja tilikausi on vaihtumassa vuodenvaihteessa. Vuodenvaihde on kiireistä aikaa. Työpäiviä on normaalia vähemmän ja monet viettävät silloin myös lomapäiviään.

Tilinpäätöstä varten pitää kirjanpidon ja toiminnan lukujen vastata toisiaan tukkukaupassa. Yleensä taloushallinto seuraa liiketoimintaa kirjanpidosta ja muut toiminnot omista raporteistaan. Yrityksen kannalta on erityisen tärkeää, että tilikauden tilanne on sama kaikista näkökulmista katsottuna.

Tilinpäätöksen helpottamiseksi olisikin hyvä seurata kuukausittain, että luvut täsmäävät. Pienemmästä massasta erojen selvittäminen on helpompaa ja samalla vähennät huomattavasti tilikaudenvaihteen kiireitä.

Kirjanpidollinen ja logistinen varastonarvo

Kirjanpidollisen sekä logistisen varastonarvon pitää täsmätä tilinpäätöshetkellä. Eroja syntyy kun tuloutetaan varastoon tuotteita, joista ei ole ostolaskua tai kun kirjataan ostolaskuja, jonka tuotteita ei ole tuloutettu varastoon.

Kun osto- tai rahtilasku kirjataan reskontraan, sisältyy se heti kirjanpidon lukuihin, mutta ei näy vielä logistisessa varastonarvossa. Vastaavasti kun tavara tuloutetaan varastoon, näkyy se heti logistisessa varastonarvossa, mutta ei kirjanpidossa. Varastonarvot täsmäävät silloin, kun kaikkiin saapumisiin on liitetty kaikki osto- ja rahtilaskut sekä kaikki saapumisten tuotteet on tuloutettu ja jälkilaskettu.

Myyntikate

Kirjanpidollisen myyntikatteen pitäisi olla kuukausi -ja tilikausitasolla sama kuin myynninseurannasta saatava myyntikate. Täsmäytys on hyvä aloittaa varmistamalla, että tuloslaskelman liikevaihto on sama kuin samalta ajanjaksolta otettu myyntiseurannan myyntiluku.

Myynninseurannan luvut lasketaan myyntitilauksilta. Tuloslaskelman luvut lasketaan kirjanpidon tiliöinneistä. Jos luvut eivät täsmää, on voitu myydä jotain sellaista, joka ei kirjaudu myyntitileille. Eroja voi aiheuttaa myös se, että myytäviä tuotteita saavutettaessa ei ole huomioitu kaikkia tuotteen hankintaan liittyviä rahti- ja huolintakuluja.

Luvut kuntoon

Kun otetaan tavaksi täsmätä säännöllisesti varastonarvo sekä myyntikate, voidaan luottaa siihen, että kirjanpito vastaa todellista toimintaa. Tällöin vältytään tilanteelta, että kirjanpito ja myyntiraportit antavat käyttäjilleen eri kuvan yrityksen toiminnasta ja kannattavuudesta.

Kirjanpito ei ole vain taloushallinnon juttu, vaan se kertoo yrityksen toiminnasta ja suunnasta mihin se on menossa. On tärkeää seurata kirjanpidon ja toiminnan lukuja säännöllisesti. Näin kaikki voivat olla varmoja, että asioita tehdään oikein ja kannatavasti.

Kuukausitasolla seurattavaa

  • Huolehdi, että kirjanpidollinen ja logistinen varastonarvo vastaavat toisiaan.
  • Kirjanpidon luvut on hyvä täsmätä toiminnan lukuihin kuukausittain
  • Tarkista kuukausittain, että myynninseurannan myyntikate vastaa tuloslaskelman myyntikatetta.
By | 2016-11-08T11:33:37+00:00 2. tammikuun 2015|Kirjoitukset|Kommentit pois päältä artikkelissa Tilikausi on vaihtumassa

About the Author: