Pupesoftin ominaisuudet

//Pupesoftin ominaisuudet
Pupesoftin ominaisuudet 2016-11-08T11:33:28+00:00

Pupesoftin ominaisuudet

Ohjelmiston yleiset ominaisuudet Pupesoft Standard Pupesoft Professional
Valuuttatuki
Monivaluuttatuki X X
Verotus
Marginaaliverotus X X
Käänteinen arvonlisäverotus X X
Muut yleiset toiminnot
Monikieliset asiakirjat X X
Käyttäjäprofiilit X X
Erä- ja sarjanumeroseuranta X X
Tuotekertoimet X X
Moniyritystuki X
Konsernituki X
Monikieliset käyttöliittymät X
Ohjelmiston ominaisuudet ostotoiminnossa Pupesoft Standard Pupesoft Professional
Ostoreskontra
Uuden laskun syöttö X X
Laskujen skannaus X X
Laskujen syöttö viivakoodilla X
Sähköinen kierrätys ja hyväksyntä X X
Laskun maksaminen X X
Laskujen suorittaminen X X
Osto
Ostotilausten syöttö X X
Toimittajahinnat ja -alennukset X X
Ostolaskujen toimittaminen toimittajalle sähköisesti X
Saapumiset
Saapumisen luonti X X
Varastonarvon laskeminen X X
Ohjelmiston ominaisuudet varastonhallintaan Pupesoft Standard Pupesoft Professional
Monivarastotuki
Varastojen väliset siirrot X X
Varastopaikat X X
Monitoimipistetuki X
Toimittaminen
Varaston alueiden priorisointi X X
Automaatinen toimitustapakohtainen rahtikulu X X
Useita rahtikirja formaatteja X X
Asiakkaan keruulistojen automaattinen yhdistely X
Inventointi
Inventointilistat X X
Varastonarvon laskenta keskihankintahinnalla tai eräkohtaisesti X X
Ohjelmiston ominaisuudet tuotannossa Pupesoft Standard Pupesoft Professional
Valmistus ja valmistusmyynti
Valmistus varastoon tai asiakaan tilausta vasten X
Valmistus ennalta määritellyn reseptin mukaan
X
Valmistus raaka-aineiden luonnilla valmistusvaiheessa
X
Tuotehallinta
Tuoterakenteet X
Valmistuksen suunnittelu X
Vanhojen valmistuksien tarkastelu X
Puuttuvat raaka-aineet-raportti X
Ohjelmiston ominaisuudessa taloushallinnossa ja kirjanpidossa Pupesoft Standard Pupesoft Professional
Yleiset kirjanpidon toiminnot
Tilikartta X X
Sisäinen ja ulkoinen tuloslaskelma X X
Reaaliaikainen kirjanpito X X
Automaattiset kirjaukset kaikista liiketapahtumista X X
Sähköisen tiliotteen automaattikirjaus X X
Ostolaskujen tiliöintisäännöt X X
Kustannuspaikkojen luonti ja hallinta
Dimensiot: kustannuspaikka, kohde, projekti X
Muutoslokien käyttö
Muutoslokit X X
Budjetointi
Budjetin kirjaus X
Budjetin seuranta X
Dimensiot: kustannuspaikka, kohde, projekti X
Ohjelmiston ominaisuudet myynnissä Pupesoft Standard Pupesoft Professional
Kotimaan, EU- ja Ei EU-myynti
Tarjoukset X X
Tarjousten teko X X
Tilaukset
Sähköiset tilaukset X X
Hinta- ja alennuskäsittely X X
Tuoteperheiden myynti X
Vastaavat ja korvaavat tuotteet X
Reaaliaikaiset saldokyselyt toimittajille X
Jälkitoimitukset
Jälkitoimituksen automaattinen vapauttaminen keräykseen tuotteen varastoonviennin yhteydessä X X
Kassamyynti
Kassamyynti monilipastuella X
Kassamyynti on mahdollista muuttaa laskuksi X
Kassamyyntien täsmäytys kassalippaittan X
Työmääräykset
Töiden hallinta X
Töiden toteutumien kirjaus X
Myyntilaskutus
Laskutus automatisoituna tai yksitellen käsin X X
Laskun lähetys verkkolaskuna (finvoice-formaatissa), tulostuspalveluun tai sähköpostilla suoraan asiakkaan emailiin X X
Koontilaskutus X X
Laskun lähetys verkkolaskuna (finvoice-formaatissa), tulostuspalveluun tai sähköpostilla suoraan asiakkaan emailiin X X
Asiakkaalle voidaan määritellä laskutuspäivä X X
Sähköinen vienti-Intrastat ilmoitus tulliin X X
Asiakkaan myyntitavoitteet
Tavoitteiden ylläpito X
Tavoitteiden määrittelyssä voidaan käyttää toteutuneita myyntilukuja X
Myyntireskontra X X
Automaattiset viitesiirtojen käsittelyt ja tiliöinnit X X
Helppokäyttöinen manuaalikohdistus X X
Osasuoritukset X X
Maksukehotukset X X
Korkolaskut X X
CRM
Tapahtumien hallinta X
Yhteyshenkilöiden hallinta X
Asiakkaiden ja prospektien hallinta X
Sähköinen markkinointi X
Ohjelmiston ominaisuudet raportointiin Pupesoft Standard Pupesoft Professional
Monipuolinen raportointi
Monipuolinen raportoinnin tuki X
Asiakasraportointi
CRM-raportit X
Edustajaraportti X
Asiakasraportit X
Asiakkaiden myyntitavoitteet X
Myynti X X
Myyntiraportit X X
Myynninseuranta X X
Asiakkaiden ostojen seuranta X X
Hyvitysten seuranta X X
Sarjanumeroiden historia X X
Laskutuksen seuranta X X
Tarjousraportit X X
Tarjoushistoria X X
Valmistus
Valmistus X
Puuttuvien raaka-aineiden raportointi X
Osto
Ostoraportit X X
Ostoehdotukset X X
Toimittajan ostot X X
Kirjanpito
Kirjanpitoraportit X X
Pää- ja päiväkirjat X X
Tase- ja tuloslaskelma X X
ALV-raportti X X
Tiliöinnit lajeittain X X
Varasto
Varastoraportit X X
Inventointien seuranta X X
Varastonarvon seuranta X X
Keräyspoikkeamaseuranta X
Varaston käytön seuranta X
Vienti/tuonti
Vienti X X
Intrastat ilmoitus X X
Omat raportit
Omien raporttien luontimahdollisuus X
Muut raportit
SQL – haku ja SQL hakugeneraattori X
Ohjelmiston ominaisuudet matka- ja kululaskuissa Pupesoft Standard Pupesoft Professional
Matka- ja kululaskut
Matkalasku X
Matkalaskujen syöttö X
Matkalaskujen hyväksyntä X
Hyväksymisketjun käyttö X
Matkalaskujen maksatus X
Matkalaskuraportti X
Kululaskut
Kululasku X
Kululaskujen syöttö X
Kululaskujen hyväksyntä X
Hyväksymisketjun käyttö X
Kululaskujen maksatus X
Kululaskuraportti X
Ohjelmiston ominaisuudet Intranet Pupesoft Standard Pupesoft Professional
Kalenteritoiminnot
Kalenterit X
Varauskalenterit X
Uutistoiminnot
Sisäiset uutiset X
Ohjelmiston ominaisuudet Extranet Pupesoft Standard Pupesoft Professional
Käyttäjien hallinta
Käyttäjien hallinta X
Tuotteiden tilaaminen
Tuotetilausten syöttö X
Jälkitoimitusten selaus ja toimitus X
Tilaushistorian selaus X
Tuotteet
Hinnastopäivityset, alennustaulukkopäivitykset X
Uutiset
Uutiset X