Varastosiirrot

Varastosiirrot 2016-11-08T11:33:09+00:00
Tulosteiden kopiot
Varastoraportit

Varastosiirrot

Varastosiirrot -ohjelma löytyy päävalikosta.

Varastosiirrot

Prosessina varastosiirto on seuraavanlainen:

 • Avataan uusi siirtolista Uusi siirtolista -ohjelmalla
 • Valikoidaan lähettävä ja vastaanottava varasto
 • Täytetään osoitetiedot, toimitustavat, viitteet ja kommentit ja painetaan Jatka-painiketta

Uusi siirtolistaUusi siirtolista

 • Tämän jälkeen voidaan lisätä siirrettävät rivit kuten myynnissä Lisää rivi-kohdassa

Uusi siirtolista

 • Kun tuoterivit ovat ok, merkataan varastosiirto valmiiksi painamalla Varastosiirto valmis -painiketta

Uusi siirtolista

 • Siirtolistat- ja Muokkaa siirtolistaa -ohjelmilla voi tarkastella ja muokata luotuja siirtolistoja. Siirtolista kopio -ohjelmalla voi tehdä kopioita listoista.
 • Tulosta siirtolista -ohjelmalla siirtolista tulostetaan varastolla ja tuotteet kerätään siirtolistan perusteella (sama prosessi kuin myynnissä)

Tulosta siirtolista

 • Kerää siirtolista -ohjelmalla kuitataan siirrettävät tuotteet ja kappaleet (sama prosessi kuin myynnissä)

Kerää siirtolista

 • Tuotteet merkitään toimitetuiksi Merkkaa toimitetuksi -panikkeella

Kerää siirtolista

 • Tämän jälkeen keräykselle tulostuu lähete

Kerää siirtolista

 • Rahtikirjan syöttö -ohjelmalla syötetään rahtikirjat (sama prosessi kuin myynnissä)

Rahtikirjojen syöttö

 • Tulosta rahtikirjat -ohjelmalla tulostetaan rahtikirjat (sama prosessi kuin myynnissä)
 • Rahtikirjoja voi muokata Muuta rahtikirjatietoja -ohjelmassa
 • Kun tavara on saapunut vastaanottavaan varastoon,  Kuittaa vastaanotetuksi -ohjelmalla kuitataan siirtolista vastaanotetuksi. Tässä vaiheessa päivittyvät tuotteiden saldot. Ennen kuittausta tuotteet ja saldot ovat matkalla varastosta a varastoon b, eli ei myytävissä.
 • Aloita siirtolistan vastaanottaminen valitsemalla lähetys ja klikkaamalla ”Vastaanota”

Vastaanota siirtolista

 • Vastaanota siirtolista klikkaamalla ”Vastaanota siirtolista”

Vastaanota siirtolista