Tuo/Vie tuotekuvia

Tuo/Vie tuotekuvia 2016-11-08T11:33:11+00:00
Vaihda tuotenumeroita
Tuotekuvien ylläpito

Tuo / vie tuotekuvia

Tämä ohjelma vaatii toimiakseen Kuvapankin polun yhtiön parametreissä. Ohjelma osaa hakea kuvapankin kansioista kuvat ja viedä ne oikeille tuotteille tuotekuviksi. Ohjelma tunnistaa tuotteelle oikean kuvan kuvan nimeämisen perusteella. Kuvia voi nimetä esimerkiksi tuotenumero.png muodossa.

Kuvien nimeämisessä voidaan myös käyttää wildcard merkintää (%). Esimerkiksi tuotenume%.png päivittyisi tuotteille, joiden tuotenumero alkaa tuotenume -merkkijonolla (tuotenumero ja tuotenumero24 jne).

Kuvia voi myös nimetä tuotenumero#2.png joka päivitetään tuotteen toiseksi kuvaksi.

Ohjelman käyttöliittymä on yksinkertainen; tuotteet konvertoidaan oikean kokoisiksi, jonka jälkeen ne viedään tuotteille muutaman napin painalluksella.