Myyntireskontra

Myyntireskontra 2016-11-08T11:33:03+00:00
Ostoreskontra
Kirjanpito

Myyntireskontra

Pupesoftin myyntireskontra sisältää mm. seuraavat ominaisuudet:

 • Laskuhaku
 • Suorituksen käsinsyöttö
 • Suoritusten muuttaminen / kohdistaminen asiakkaaseen Suoritukset-ohjelmalla
 • Laskujen suorittaminen Manuaalikohdistus-ohjelmalla
 • Saatavat
 • Maksukehotukset
 • Korkolaskut

Myyntireskontra löytyy päävalikon alta.

Myyntireskontra

Laskuhaku

Tämä ohjelma antaa mahdollisuuden hakea laskua esim. summalla, asiakkaan nimellä tai y-tunnuksella.

Myyntilaskuhaku

Tuloksena näytetään laskut, joita haetulle joukolle on lähetetty.

Myyntilaskuhaku_2

Laskukopion saa helposti klikkaamalla laskun numeroa, jolloin pääsee Tulosta laskukopioita -näkymään.

Tulosta laskukopioita

Laskun tiliöintejä päästään helposti tarkastelemaan tai muuttamaan klikkaamalla päivämäärää Myyntilaskuhaku-näkymässä, jolloin pääsee Tiliöintien muutos/selailu -näkymään.

Tiliointi_muutos_selailu

Tiliointi_muutos_selailu_2

Laskun voi tulostaa myös pdf:nä ”Näytä laskun pdf” -toiminnolla:

Lasku_pdf

Suorituksen käsinsyöttö

Myyntireskontran suorituksia voidaan syöttää Pupesoftiin manuaalisesti tämän ohjelman avulla. Etsi asiakas ensin esim. nimellä tai asiakasnumerolla.

Suorituksen syöttö

Ohjelmaan syötetään asiakas, yhtiön tilinumero (pudotusvalikosta vaihtoehdot), kustannuspaikka, maksupäivä, summa ja selite. Ohjelmalla voidaan tulostaa suorituksesta kuitti paperille tai sähköpostiin.

Suorituksen syöttö

Suoritukset

Suoritukset -ohjelmalla voidaan muuttaa ja kohdistaa suorituksia tarvittaessa. Ohjelma näyttää kohdistamattomat suoritukset, joita voidaan rajata valuutalla ja tilillä. Suorituksia voi listauksessa rajata sekä järjestellä. Suorituksista voi tulostaa myös kuitin tai siirtää ne selvittelytilille.

Suoritukset

Suorituksia voidaan kohdistaa asiakkaaseen tai vaihtaa suorituksen asiakasta klikkaamalla suorituksen maksajan nimeä. Tällöin siirrytään asiakashakuun, jolla voi hakea soveltuvaa asiakasta.

Suoritukset

Haluttu asiakas kohdistetaan suoritukseen painamalla Kohdista -nappia.

Suoritukset

Ohjelma tarjoaa pikanapin helppojen suorituksien kohdistuksen asiakkaisiin, mikäli niitä löytyy. Automaattikohdistus tapahtuu maksajan nimen perusteella.

Suoritukset

Laskujen suorittaminen Manuaalikohdistus-ohjelmalla

Manuaalikohdistus -ohjelmalla suoritetaan myyntilaskuja. Ohjelma tarjoaa listan asiakkaista, joilla on suorituksia kohdistamatta. Ohjelma myös näyttää kyseisten asiakkaiden avoimien laskujen määrän.

Manuaalinen suoritus

Valikoimalla asiakas listasta, päästään suoritusta kohdistamaan asiakkaan avoimiin laskuihin. Ohjelma tarjoaa tietoja suorituksesta sekä tarjottavista laskuista, kuten esimerkiksi suorituksen tiedon, summan, maksupäivän, tilinumeron ja kirjauspäivän. Laskuista näytetään mm. summa, laskunumero, eräpäivä ja viite.

Manuaalinen suoritus

Manuaalinen suoritus

Ohjelmalla valitaan suoritukseen kuuluva lasku. Yhteen suoritukseen voidaan kohdistaa useita laskuja tai vain osasuorittaa yhtä laskua. Suorittaessa voidaan valita käytetäänkö kassa-alennusta. Suorituksen yhteydessä voidaan myös antaa erotuksen verran asiakkaalle alennusta. Alennus kirjataan kassa-alennuksiin.

Saatavat

Tämä ohjelma antaa mahdollisuuden tarkastella myyntisaamisia. Ohjelmalla voidaan hakea joko tietyn asiakkaan saatavia, kaikkien asiakkaiden saatavia ja saatavia yli tietyn summan. Jätä kaikki hakukentät tyhjäksi, mikäli haluat tarkastella kaikkia saatavia.

Saatavat

Raportti tulee näkyville näytön alalaitaan. Raportti näyttää asiakkaan y-tunnuksen ja nimen lisäksi saatavat summat jaksoittain, esim. 0-15pv saatavat, 16-30pv saatavat ja yhteensä saatavat. Raportin kautta voidaan yksittäistä asiakasta tarkastella aina laskun tiliöinnille saakka, mikäli lähdetään tutkimaan syvemmin asiakkaan saatavia. Tarkempaa tietoa saa klikkaamalla asiakkaan y-tunnusta, jolloin pääsee tarkastelmaan myyntilaskujen asiakasraportteja kyseiselle asiakkaalle.

Saatavat

Asiakasraporteissa voi tarkastella avoimien laskuten tilannetta.

Saatavat

Saatavat

Maksukehotukset

Pupesoftissa saatavien perintä vaatii käyttäjätietoihin oletustulostimen. Perittävät laskut voidaan rajata laskutettavalla maalla, yhteyshenkilöllä tai asiakkaan y-tunnuksella. Lisäksi voidaan antaa aloitus y-tunnus, josta aloitetaan saatavien perintä.

Maksukehotus

Ohjelma näyttää karhuttavia laskuja, jos edellinen maksukehotus on esimerkiksi vähintään 10 päivää vanha ja/tai laskun eräpäivästä on 7 päivää aikaa.

Muistutettavien asiakkaiden karhuttavat laskut näytetään per asiakas. Samalla näytetään asiakkaan perustiedot, laskujen päivämäärä, laskunumero, summat, eräpäivät, laskujen ikä, aikaisemmat karhukerrat ja viimeisimmän karhun päivämäärä. Ohjelmalla voidaan yhden asiakkaan karhuttavat laskut karhuta kerralla, tai valikoida tietyt laskut joita peritään. Maksukehotuksen lähettämisen voi myös ohittaa, jolloin siirrytään seuraavaan karhuttavaan asiakkaaseen.

Saatavien perintä tapahtuu tulostamalla maksumuistutus paperille. Mikäli käytössä on Postin iPost-palvelu, voidaan maksukehotukset lähettää myös sitä kautta.

Maksukehotus

Maksukehotuksille voidaan luoda oma erillinen muistutusviesti. Viestejä voi olla useita. Karhuviestejä perustetaan Ylläpidon avainsanoissa. Karhuviestejä voidaan perustaa monelle kielelle. Kehotuksen yhteydessä voidaan valikoida mitä karhuviestiä käytetään, esimerkiksi karhuviesti suomi 1, karhuviesti suomi 2 jne.

Maksukehotus karhuviesti

Tratta eli julkisuusuhkainen maksukehotus toimii Pupesoftissa lähes samalla periaatteella kuin tavallinen maksumuistutuskin. Ohjelmassa voidaan hakea tiettyjä trattoja esim. tietyn maan tai tietyn y-tunnuksen perusteella. Tratattavien laskujen tulee olla esimerkiksi vähintään kaksi kertaa karhuttuja.

Tratta

Tratta

Korkolaskut

Tällä ohjelmalla voidaan luoda korkolaskuja asiakaskohtaisesti asiakkaan myöhässä maksetuista laskuista. Ohjelmaan pystytään syöttämään haussa

 • Ajanjakso, jolloin laskut tulee olla maksettuna.
 • Minimi korkosumma. Minimi korkosumma on summa euroissa, jonka yli korkolaskun loppusumman on oltava, että sitä edes ehdotetaan.
 • Käsittelykulu
 • Yhteyshenkilö
 • Asiakkaan y-tunnus. Jos y-tunnusta ei syötetä, käy ohjelma läpi kaikki asiakkaat joille korkolaskujen teko on mahdollista.

Kun haku on suoritettu, näytetään löydetyn asiakkaan perustietoja, laskun päivämäärä, laskunumero, summa, eräpäivä, maksupäivä, myöhästymispäivien lukumäärä, viivästyskorkoprosentti ja korko.

Listassa on mahdollista valikoida tietyt laskut tai kaikki laskut. Oletuksena ohjelma tarjoaa korkolaskuun kaikkia laskuja.

Jos haussa ei määritelty asiakkaan y-tunnusta, voidaan ohita -napilla siirtyä seuraavaan asiakkaaseen, joille ohjelma katsoo korkolaskujen teon olevan mahdollista.

Korkolasku tulostuu käyttäjän henkilökohtaiseen tulostimeen kun korkolasku luodaan.