Kirjanpitoraportit

Kirjanpitoraportit 2016-11-08T11:33:02+00:00
Kirjanpito
Johdon raportointi

Kirjanpitoraportit

Kirjanpitoraporteista löytyvät mm. seuraavat raportit:

  • Tase/tuloslaskelma
  • Pää- ja päiväkirja
  • Tilit kuukausittain
  • ALV-laskelmat

Kirjanpitoraportit löytyvät päävalikon alta.

Kirjanpitoraportit

Tase/tuloslaskelma

Tällä raportilla voidaan ottaa ulkoinen tai sisäinen tuloslaskelma sekä tase (varat tai velat). Tuloslaskelmalle voidaan asettaa alku- ja loppukausi tai tietty tilikausi. Rajauksena voidaan käyttää myös kirjanpidon tarkenteita. Esitettäviä lukuja voidaan pyöristää esimerkiksi tuhannen tarkkuudella.

Tuloslaskelma ja tase raporttiTuloslaskelma ja tase raportti

Tuloslaskelma- ja taseraportti tulostuu sivun alalaitaan.

Tuloslaskelma ja tase raportti

Raportin voi valinnan mukaan tulostaa joko pdf:nä tai Excel-taulukkona.

Tuloslaskelma ja tase raportti

Pää- ja päiväkirja

Raportilla voidaan ottaa kirjanpidon tilistä tai tilivälistä pää- ja/tai päiväkirja. Käyttöliittymä tällä ohjelmalla on samankaltainen kuin tase/tuloslaskelman kanssa.

Pääkirja ja päiväkirja Pääkirja ja päiväkirja

Raportin voi tulostaa suoraan Excel-taulukkoon valitsemalla ”Raportti vain Exceliin”.

Pääkirja ja päiväkirja tulostus exceliin

Raportti tulostuu sivun alalaitaan, mikäli ”Raportti vain Exceliin” ei ole valittu.

Pääkirja ja päiväkirja

Tilit kuukausittain

Tämä ohjelma kertoo tilien summat tietyltä vuodelta, jonka lisäksi tulosta voidaan rajata tarkenteilla.

Tilit kuukausittain

Tilit kuukausittain

ALV-laskelmat

Alv-laskelma antaa veron kotimaan myynneistä verokannoittain.

Alv laskelma

Alv laskelma