Saapumiset 2016-11-08T11:33:21+00:00
Avoimet ostotilaukset
Toimittajat

Saapumiset

Tässä osiossa käydään läpi ostotilauksen saavuttaminen varastoon.

 • Kun tavara saapuu varastoon siirrytään ohjelmaan Saapumiset, joka löytyy Ostot-päävalikon alta
 • Etsitään toimittajaa nimellä tai y-tunnuksella. Voidaan myös valita toimittaja keskeneräisten saapumisien joukosta

Saapumiset

 

 • Toimittajan valikoinnin jälkeen näytetään toimittajan tiedot sekä keskeneräiset saapumiset
 • Perustetaan uusi saapuminen
 • Toiminnolla ”Kohdista rivejä” voidaan saapumiseen kohdistaa avoimien ostotilauksien tilausrivejä. Tilausrivejä voidaan liittää saapumiselle ruksaamalla rivi. Listauksen tilausrivejä voidaan rajata esim. ostotilaus- ja tuotenumerolla, mikä helpottaa tuotteiden löytymistä. Kun saapuneet tuotteet on kohdistettu, valitaan “Kohdistus valmis”
 • Toiminnolla ”Poista saapuminen” voidaan poistaa saapuminen. Tätä toimintoa ei tarjota, mikäli saapumiselle on liitetty ostotilausrivejä.
 • Toiminnolla ”Tulosta paperit” voidaan tulostaa mm. purkulista. Tätä toimintoa käytetään sen jälkeen, kun kohdistus on valmis ostotilausrivien osalta. Ostotilausrivien hintoihin ei tässä vaiheessa tarvitse puuttua.
 • Toiminnolla ”Varastopaikat” päivitetään tuotteille ne varastopaikat, joille tuotteet varastossa hyllytettiin. Tämä toiminto ehdottaa tuotteille oletuspaikkoja, kuten purkulistassakin. Mikäli tuote purettiin muualle, tulee oikea varastopaikka korjata tuotteen kohdalle.
 • Toiminnolla ”Vie varastoon” tuloutetaan tuotteet varastosaldoille. Tätä toimintoa ei tarjota, mikäli saapumiselta ei löydy kohdistettuja rivejä, joita ei ole viety varastoon. Myöskin kyseisten tuotteiden varastopaikat pitää olla kunnossa.
 • Toiminnolla ”Saapumisen laskut” saapumiseen liitetään laskuja. Ohjelma ehdottaa valmiiksi kyseisen toimittajan liittämättömiä vaihto-omaisuus laskuja, mutta laskuja voidaan myös hakea erikseen näkyville.
 • Toiminnolla ”Saapumisen lisätiedot” voidaan antaa keikkaan liittyvää lisätietoa, esim. kommentteja, nettopainoja, kuluprosentteja, erikoisalennuksia ym.
 • Kun saapumisen tuotteet on tuloutettu varastoon ja keikalle on liitetty oikeat laskut, tulee vielä varmistaa toiminnon ”Kohdista rivejä” kautta kohdistukset. Tuotteet, kappaleet ja hinnat tulee olla samat kuin laskulla, jotta saapumisen ”Kohdistettava Summa” ja ”Kohdistettu Summa” ovat identtisiä. Tällöin ”Jäljellä” kenttä näyttää vihreällä
 • Kun toimittajan keskeneräiset saapumiset -listauksessa saapumisen kohdistus, lisätiedot, paikat ja sarjanumerot näyttävät kaikki vihreää, voidaan toiminnolla ”Laske virallinen varastonarvo” suorittaa loppukalkyyli ja viedä keikka loppuun. Vaihtoehtoa ei tarjota, ellei sen laskeminen ole mahdollista.

Saapumiset

Saapumiset

Saapumiset

Varastoon viennin peruskaava:

 • Perusta uusi saapuminen, Osto -> Saapumiset
 • Valitse ko. saapuminen ja ”kohdista rivejä”
 • Jos sinulla ei ole avoimia ostotilausrivejä toimittajalta, tulee tuotteet syöttää käyttämällä ”Tee uusi rivi” -painiketta
 • Kohdista rivit rastittamalla ja paina lopuksi kohdistus valmis
 • Tämän jälkeen voit viedä tuotteet varastoon valitsemalla saapumisen ja valitsemalla ”vie varastoon”
 • Rastita jälleen varastoon vietävät rivit ja lopuksi painat hyvältä näyttää vie varastoon
 • Myöhemmin saapuvan laskun voit liittää saapumisiin valitsemalla ko. saapumisen kohdalta ”saapumisen laskut”
 • Sopivaa laskua voit etsiä nimellä, viitteellä tai summalla tai näyttämällä kaikki liittämättömät laskut. Oikean laskun kohdalla klikkaat ”Valitse”
 • Tämän jälkeen voit tarkistaa kohdistukset vielä ”kohdista rivejä” toiminnolla. Jotta voit tehdä saapumisen loppuun, on jäljellä sarakkeessa oltava vihreällä 00, jos lasku ja rivit eivät täsmää voi lisätä esimerkiksi eturahtia saapumiselle ja klikkaat taas kohdistus valmis.
 • Tämän jälkeen ko. saapuminen näkyy keikkaselauksessa valmiina, eli neljä vihreää ok merkkiä ja voit valita ”laske virallinen varastoarvo”. Tämän jälkeen ko. saapuminen on valmis ja poistuu Saapumisten selauksesta.

Ostolaskut viedään Pupesoftiin Ostoreskontra -> Uusi lasku -ohjelman kautta.