Varastoraportit

Varastoraportit 2016-11-08T11:33:01+00:00
Myyntiraportit
Kirjanpitoraportit

Varastoraportit

Varastoraporteista löytyy mm. seuraavanlaisia raportteja ja ohjelmia:

 • Puutelistaus
 • Loppuneet tuotteet
 • Varastotilanne oletuspaikoilla
 • Kerätyt rivit
 • Epäkuranttiehdotukset
 • Inventointipoikkeamat
 • Varastonarvo
 • Paikkojen keräyskerrat
 • Toimitustapaseuranta

Varastoraportit-ohjelma löytyy päävalikon alta.

Varastoraportit

Puutelistaus

Puutelistaus näyttää halutun ajanjakson ajalta toteutuneet myynnit ja toteutumatta jääneet myynnit. Toteutumatta jääneet myynnit muodostuvat myyntitilauksista, joissa tilausrivillä saldo ei riitä. Tätä kutsutaan puutemyynniksi. Jos puutemyynnin tuoterivi poistetaan myyntitilaukselta, ei sitä jää tietokantaan talteen, eikä näin ollen Puutelistaus ota sitä huomioon.

Puutelistaus listaa tuotteet raportointitasosta riippuen osasto/tuoteryhmittäin tai tuotteittain. Osasto/tuoteryhmä rajauksesta päästään pureutumaan kyseisen ryhmän tuotteisiin. Ohjelmassa voidaan myös valikoida tietyn asiakkaan puutelistaus.

 • Valitse ajanjakso, asiakas, raportointitaso sekä haluatko tulostaa kaikki rivit vai vain puuterivit. Klikkaa ”Aja raportti”.

Puutelistaus

 • Tiedot tulostuvat sivun yläreunaan ja ne voi myös halutessaan tallentaa Excel-muodossa.

Puutelistaus

Loppuneet tuotteet

Tällä ohjelmalla voidaan katsoa valikoidun päivän loppuneet tuotteet. Tuotteita voi rajata loppuneeksi tietystä varastosta.

 • Valitse varasto/varastot, jotka haluat tarkistaa sekä päivämäärä ja klikkaa ”Aja raportti”

Loppuneet tuotteet

 • Loppuneiden tuotteiden tiedot tulostuvat sivun yläreunaan

Loppuneet tuotteet

Varastotilanne oletuspaikoilla

Tällä ohjelmalla voidaan katsoa onko joillakin tuotteilla oletusvarastopaikalla saldo loppunut, mutta muualla saldoa löytyy. Rajauksena voi asettaa varastoalueen.

 • Valitse varastot, joiden tilannetta haluat tarkastella. Voit myös valita haluatko nähdä myös sellaiset tuotteet, joiden saldo on nolla kaikilla paikoilla. Klikkaa ”Aja raportti”

Varastotilannetarkistus

 • Varastojen tilanne tulostuu sivun ylälaitaan

Varastotilannetarkistus

Kerätyt rivit

Tällä ohjelmalla nähdään miten kukin kerääjä on tilauksia kerännyt. Tässä ohjelmassa voidaan myös erilaisin rajauksin säätää näytettävää tulosta. Esimerkiksi on mahdollista katsoa koko varaston keräykset päivittäin tai kuukausittain.

 • Valitse haluamasi tarkastelu tapa sekä varastot ja ajanjakso, jolta haluat tarkastella keräilyjä. Klikkaa ”Aja raportti”.

Kerätyt rivit

 • Keräykset tulostuvat sivun alalaitaan

Kerätyt rivit

Epäkuranttiehdotukset

Epäkuranttiehdotuksella voidaan ottaa järjestelmästä ulos epäkuranttiehdotus, jossa raja-arvot voidaan itse antaa ennen raportin ajoa. Raportti antaa tuloksena kattavan tuotelistan.

 • Valitse haluamasi raja-arvot raportille ja klikkaa ”Aja raportti”

Epäkuranttiehdotus

 • Raportin voi tallentaa Excel-muodossa sivun alalaidasta

Epäkuranttiehdotus

Esimerkkiraportti:

Epäkurantti tuotteet raportti

Inventointipoikkeamat

Tällä ohjelmalla voidaan seurata inventointeja. Esimerkiksi ohjelmassa voidaan rajata haluttuja tuoteryhmiä ja valita inventoinnin minimimääräksi 10 kpl, ja katsoa halutulta ajanjaksolta tuotteet, joita näillä ehdoilla on inventoitu.

Inventointipoikkeamat

Inventointipoikkeamat

 • Raportti tulostuu sivun alalaitaan, mikäli valitsit ”Näytä ruudulla” tai voit tulostaa raportin, mikäli valitsit ”Tulosta inventointipoikkeamalista” tai tallentaa raportin Tallenna-painikkeesta, mikäli valitsit ”Tulosta inventointipoikkeamalista Excel-tiedostoon”

Inventointipoikkeamat

Varastonarvo

Varastonarvoa voidaan seurata Pupesoftissa halutuilta tuoteryhmiltä tai varastoalueilta. Listan voi ottaa ulos myös tuotemerkeittäin tai tuoteryhmittäin.

Varastonarvo

 • Varastonarvot tulostuvat sivun alalaitaan

Varastonarvo

Paikkojen keräyskerrat

Tällä ohjelmalla voidaan seurata rajatun keräysalueen keräyskertoja tuotetasolla. Ohjelma näyttää esimerkiksi varastopaikan, saldon, keräyskerrat ja keskiarvoja päivää tai keräystä kohden.

Varastopaikkojen keräyskerrat_1 Varastopaikkojen kerayskerrat_2

Toimitustapaseuranta

Toimitustapaseuranta näyttää tilausmäärät, keskiarvot per päivä ja myyntiluvut toimitustavoittain.

 • Valitse ajanjakso sekä seurantatapa ja klikkaa ”Aja raportti”

Toimitustapaseuranta

 • Raportti tulostuu sivun alalaitaan

Toimitustapaseuranta