Ostoraportit 2016-11-08T11:33:02+00:00
Johdon raportointi
Myyntiraportit

Ostoraportit

Ostoraportit-ohjelmasta löytyy seuraavia toimintoja:

 • Hälytysraportti
  • Alkuvalinnat
  • Kaudet
  • Ostoehdotukset
  • Konserniyhtiöiden myynnit
  • Mitä rivejä raportissa näytetään
  • Saldot varastoissa
  • Oma raportti
  • Valinnaiset kentät
 • Varastoonviedyt
 • Keikkaselaus
 • Ostoseuranta

Ostoraportit-ohjelma löytyy päävalikon alta.

Ostoraportit

Hälytysraportti

Tämä ohjelma on tarkoitettu ostotarpeen kartoittamiseen. Alla lyhyet ohjeet kuinka ohjelma toimii ja mitä säädöt tarkoittavat.

Hälytysraportti

Alkuvalinnat

Ensin on annettava vähintään yksi rajauksista, jonka perusteella raportti ajetaan.

 • Tuoteosasto
 • Tuoteryhmä
 • Tuotemerkki
 • Toimittaja

Lisäksi voidaan antaa jompikumpi seuraavista myyntien esittämiseen vaikuttava rajaus.

 • Asiakkaan osasto
 • Asiakas

Hälytysraportti

Kaudet

Ohjelmassa on neljä (4) eri aikarajausta, jonka myynnit näytetään raportissa. Ostoehdotus sarakkeessa voidaan valita mitä rajausta käytetään ostoehdotuksen laskemiseen.

Jos valitsee tallenna päivämäärät, tallentuvat nämä päivämäärät käyttäjälle muistiin.

Hälytysraportti

Ostoehdotukset

Voidaan valita kolme eri ostoehdotusta. Ehdotukseen annetaan varastointitarve kuukausissa. Esim. jos valitsee ostoehdotukseksi 1 kuukausi, lasketaan paljonko tuotetta tarvitsee tilata, jotta tuote riittäisi kattamaan yhden kuukauden myynnin tarpeen.

Konserniyhtiöiden myynnit

Jos yhtiö kuuluu konserniin, voidaan valita huomioidaanko muidenkin yhtiöiden myynnit.

Mitä rivejä raportissa näytetään

Voidaan valita raportti ajettavaksi varastopaikoittain, jolloin jokaisen tuotteen jokaiselle varastopaikalle on oma rivi raportissa.

Voidaan valita näkyykö poistetut (tuotteen Status = Poistettu) tai hinnaston ulkopuoliset tuotteet raportissa, oletuksena niitä ei näytetä.

Hälytysraportti

Saldot varastoissa

Voidaan valita mitkä varastot halutaan huomioida saldolaskennassa.

Jos yhtiö kuuluu konserniin, annetaan mahdollisuus valita myös varastoja muista konserniyhtiöistä.

Hälytysraportti

Oma raportti

On mahdollista valikoida mitkä kentät näytetään raportissa.

Lisäksi voidaan tallentaa valinnat antamalla raportille nimi Luo uusi oma raportti -kentässä. Tämä tallentuu raportin ajon yhteydessä.

Myös jo tallennettuja raportteja pystyy valitsemaan.

HälytysraporttiHälytysraportti

Valinnaiset kentät

Alla esimerkkejä valinnaisista kentistä, joita raporttiin on mahdollista tuoda:

 • Tuoteosasto
 • Tuoteryhmä
 • Tuotemerkki
 • Tuotteen status
 • Tuotteen saldo
 • Tuotteen hälytysraja
 • Tuotteen tilausmäärät toimittajalta
 • Ennakkopoistot
 • Jälkitoimitukset
 • Ostettava ehdotus 1, 3, 4 kk
 • Ehdotus hälytysrajan perusteella
 • Ostoerän koko
 • Myyntierän koko
 • Tuotteen toimittaja
 • Toimittajan tuotenumero
 • Tuotteen nimitys
 • Tuotteen ostohinta
 • Tuotteen myyntihinta
 • Epäkuranttius päivämäärät
 • Oletushyllypaikka
 • Puutteet kaudella 1, 2, 3, 4
 • Myynti kaudella 1, 2, 3, 4
 • Myynti edellisellä vastaavalla kaudella 1, 2, 3, 4
 • Kulutus Kausi 1, 2, 3, 4 Raaka-aineen kulutus kaudella 1, 2, 3, 4
 • Kulutus Ed. Kausi 1, 2, 3, 4 Raaka-aineen kulutus edellisellä vastaavalla kaudella 1, 2, 3, 4
 • Kate EUR Kausi 1, 2, 3, 4 Kate kaudella 1, 2, 3, 4
 • Kate% Kausi 1, 2, 3, 4 Kateprosentti kaudella 1, 2, 3, 4
 • Tuotekerroin
 • Ennakkotilatut
 • Tuotteen alennusryhmä
 • Tuotteen keskihankintahinta
 • Korvaavat tuotteet

Raportin saa Pupesoftista ulos Excel-muodossa.

Varastoonviedyt

Tämä ohjelma näyttää joko päivittäin tai viejittäin varastoonviedyt rivit. Jos tulos otetaan viejittäin, tulos näyttää viejän nimen, keikkanumeron, yksiköt, rivit ja varastoonvientipäivän per viejä. Jos tulosta katsotaan päivittäin, antaa ohjelma koko vuoden päivät ja kertoo jokaisen päivän kappaleet ja viedyt rivit.

Varastoon viedyt rivit

Selaa saapumisia

Tällä ohjelmalla voidaan seurata tietyn toimittajan saapumisia. Saapumisia voidaan katsoa kuukausinäkymässä, josta pääsee päivätasoa katsomaan helposti. Päivätasolta saadaan yksittäinen saapuminen helposti, jolloin päästään tutkailemaan saapumisen sisältöä. Saapumisen sisällöstä käy ilmi tuotteet, kappaleet ja hinnat.

Ohjelmassa ei ole pakko valikoida toimittajaa, jolloin voidaan katsoa yhtiön kaikkien toimittajien keikkoja.

Selaa saapumisia

Ostotilausten seuranta

Tämä ohjelma on oston vastine myyntitilauksien seurannalle. Ajotavaksi voidaan valikoida valmiit saapumiset varastoonvientipäivän mukaan, valmiit ja avonaiset sekä valmiit saapumiset virallisen varastonarvolaskentapäivän mukaan. Ohjelmassa pystytään rajaamaan tuotteet tuoteryhmällä, listaamaan raportti tuotteittain, tuotemerkeittäin tai toimittajittain. Kappaleita ja välisummia voi piilottaa tarvittaessa. Ajanjakson määrittely löytyy alhaalta ennen raportin ajoa.

Ostotilausten seuranta

Ostotilausten seuranta

Ostotilausten seuranta