CRM 2016-11-08T11:33:04+00:00
Asiakkaat
Taloushallinto

CRM – Asiakkuudenhallinta

CRM:ssä eli asiakkuudenhallinnassa voidaan ylläpitää asiakkaan tietoja. Pupesoftissa CRM puolelta löytyvät mm. seuraavat toiminnot:

  • Asiakaslista
  • Asiakasmemo
  • Kalenteri
  • Vuosisopimusasiakkaat
  • Muistutukset
  • Tulosta osoitetarrat
  • Tekstiviestit
  • SQL-haku
  • SQL-generaattori

Asiakaslista

Asiakaslistassa voidaan valikoida rajausten perusteella asiakas ja katsoa kyseisen asiakkaan tietoja. Listalta voidaan siirtyä suoraan asiakasylläpitoon muokkaamaan perustietoja tai siirtyä asiakasmemon puolelle.

Asiakaslista

Asiakasmemo

Asiakasmemosta löytyy asiakkaan yhteyshenkilöt, asiakasalennukset, asiakashinnat, myyntiraportti, kalenterimerkinnät, memomerkinnät ja muistutuksia. Lähes kaikkia edellä mainittuja toimintoja voidaan ylläpitää tätä kautta.

Myyntiraporttien, asiakasalennuksien ja asiakashintojen tarkastelu siirtyy ohjelmaan Asiakkaan perustiedot, josta tarkemmin Myyntiraporteissa.

Asiakasmemo

Kalenteri

Kalenterimerkinnän luonnissa kerrotaan aika, kalenteritapa (esimerkiksi asiakaskäynti, koulutus), kenen kalenteriin merkintä laitetaan, asiakas (esim. asiakasnumerolla), kommentti, kilometrit ja päivärahat. Jos kalenterimerkintään sidotaan asiakas, tulee se kalenterimerkintä näkyviin asiakasmemoon kyseiselle asiakkaalle.

Kalenteriin voi pistää myös henkilökohtaisia merkintöjä, kuten esimerkiksi hammaslääkäri, kesäloma. Kalenteritapoja voidaan ylläpitää avainsanoissa.

Kalenteri

Vuosisopimusasiakkaat

Tällä ohjelmalla voidaan ottaa raportti asiakkaiden tai asiakkaan myynneistä tietyltä ajanjaksolta. Tuloste näyttää myynnit osastoittain ja tuoteryhmittäin tuoden nykyisen kauden myynnit ja vastaavan kauden myynnit vertailuun.

Ohjelmassa voidaan määrittää ajanjakso ja tulostustapa. Ohjelmalla voidaan lähettää tulosteesta sähköposti kaikille asiakkaille automaattisesti, ellei yhtä asiakasta valikoida.

Vuosisopimusasiakkaat

Muistutukset

Täällä hallinnoidaan muistutuksia. Lista näyttää kaikki käyttäjän muistutukset ja kertoo mikäli osa niistä on erääntynyt. Kuitattuja muistutuksia ei näytetä. Uuden muistutuksen lisäys onnistuu myös tätä kautta.

Muistutukset

Tulosta osoitetarrat

Osoitetarroja voidaan tulostaa valikoiduille asiakkaille. Ohjelmalla on mahdollista rajata asiakkaita esim. asiakkaan osastolla, ryhmällä, maalla jne. Ohjelma käyttää kiinteitä tarra-arkin mittoja.

Tulosta osoitetarrat

Tekstiviestit

Tämän ohjelman avulla voidaan lähettää tekstiviesti yhdelle tai useammalle asiakkaalle, mikäli Devlabin tekstiviestipalvelu on käytössä.

SQL -haku

Tällä ohjelmalla voidaan tehdä SQL kyselyitä Pupesoftiin. Ainoastaan select-lauseet ovat sallittuja. Ohjelma mahdollistaa yrityksen osaavampien käyttäjien räätälöityjen raporttien luomisen vaivatta.

SQL -generaattori

Tämä ohjelma perustuu samaan ideaan kuin SQL haku, mutta tällä ohjelmalla ei tarvitse itse osata SQL kieltä. Ohjelmalla voidaan hakea mistä tahansa tietokantataulusta mitä tahansa tietoa ulos. Tulos tallennetaan Exceliin.

Ohjelmalla voidaan tallentaa myös omia kyselyitä käyttäjäkohtaisesti. Jos on toistuva tarve samanlaiseen raporttiin, kannattaa se tallentaa ajon yhteydessä. Seuraavalla kerralla kyselyn teko onnistuu nopeasti samoilla asetuksilla kuin aikaisemmin.

Kysely tehdään aina yhdestä taulusta kerrallaan. Ohjelmassa valikoidaan haluttu taulu, josta valitaan halutut kentät. Kentille voidaan antaa operaattori ja rajaus. Esimerkiksi jos tuote-taulussa käytetään operaattoria ja rajausta “> 100”, tulisi tulokseksi vain tuotenumerot, joilla myyntihinta on enemmän kuin sata.