Asiakkaat 2016-11-08T11:33:04+00:00
Asiakasylläpito ja CRM
CRM

Asiakkaat

Asiakkaat-valikon alta löytyvät mm. seuraavat ohjelmat, joilla ylläpidetään mm. asiakkaiden yritystietoja ja asiakashintoja.

 • Asiakasylläpito
 • Alennusryhmät
 • Asiakasalennukset
 • Asiakashinnat
 • Asiakaskommentit
 • Kopioi asiakas
 • Kopioi asiakasale

Asiakasylläpito

Täältä löytyvät kaikki järjestelmän asiakkaat. Ohjelma listaa asiakkaan y-tunnuksen, nimen, postitoimipaikat, asiakasnumeron ja OVT-tunnukset saman tien ruudulle. Asiakasta voi hakea käyttäen otsikoiden hakusanoja.

Asiakkaat ylläpito

Uusi asiakas perustetaan sivun ylälaidasta napista “uusi asiakas”.

Uusi asiakas

Olemassa olevan asiakkaan tietoja voidaan päivittää klikkaamalla asiakkaan y-tunnusta. Tästä avautuvat asiakkaan tiedot, joita on muun muassa:

 • Y-tunnus ja OVT-tunnus
 • Nimi
 • Osoitetiedot
 • Yhteystiedot
 • Ryhmittely ja luokittelu
 • Asiakasnumero
 • Valuutta
 • Rahtivapauteen liittyvät säädöt
 • Kirjanpidon tilinumerot ja tarkenteet
 • Oletustoimitustapa
 • Oletusmaksuehto
 • Tieto onko asiakkaalle myynti vientiä vai kotimaan myyntiä
 • Laskun kanavointitiedot ja verkkotunnukset
 • Luottorajat
 • Laskun, lähetteen ja tilausvahvistusten tyypit

Samasta näkymästä nähdään asiakkaan asiakasalennukset, asiakashinnat, asiakaskommentit, yhteyshenkilöt sekä liitetiedostot. Näitä kaikkia tietoja voi selata, muokata, lisätä sekä poistaa asiakasylläpidon kautta.

Asiakkaan tiedot

Alennusryhmät

Alennusryhmissä määritellään yhtiön käytössä olevat alennusryhmät. Alennusryhmille voidaan antaa nimi sekä oletus alennusprosentti. Tuotteelle voidaan antaa yksi alennusryhmä. Perusalennus annetaan kaikille asiakkaille alennusryhmän tuotteista, ellei asiakkaalle ole määritelty erikseen asiakasalennusta kyseisestä alennusryhmästä.

Alennusryhmät

Asiakasalennukset

Asiakasalennuksia voidaan selailla helposti Asiakasalennukset ohjelmalla. Ohjelma näyttää oletuksena osan alennuksista heti. Alennuksia voidaan rajata tai järjestää uudestaan otsikosta ja sen alta löytyvillä hakukentillä.

Asiakasalennuksille voidaan asettaa voimassaoloaikoja. Esimerkiksi alennus on voimassa kuun ensimmäisestä päivästä alkaen ja loppuu kuun viimeinen päivä. Asiakasalennuksia voi myös sitoa myyntimääriin. Esimerkiksi tuote X 1-5 kpl alennusta 10% ja 6 kpl tai enemmän alennusta 15%.

Alennuksien prioriteetit (mikä alennus on voimassa, jos samalle alennusryhmälle löytyy eri tyyppisiä alennuksia) määräytyvät seuraavasti.

 • Käyttäjän syöttämä Euro-määräinen alennus
 • Käyttäjän syöttämä prosentuaalinen alennus
 • Asiakkaan alennus tuotteelle
 • Asiakkaan alennus tuotealeryhmälle
 • Asiakassegmentin alennus tuotteelle
 • Asiakasryhmän alennus tuotteelle
 • Asiakaspiirin alennus tuotteelle
 • Asiakassegmentin alennus tuotealeryhmälle
 • Asiakasryhmän tuotealeryhmän alennus
 • Asiakaspiirin tuotealeryhmän alennus
 • Tuotealeryhmän perusalennus

Asiakasalennukset eivät ole voimassa mikäli asiakashintoja löytyy

Asiakasalennukset

Asiakashinnat

Asiakashintojen hallinnan käyttöliittymä toimii samaan tapaan kuin asiakasalennukset. Asiakashinnan voi syöttää joko

 • Bruttohintana, tästä hinnasta asiakas saa vielä alennuksen
 • E-nettohintana, jolloin asiakas saa hinnasta vielä mahdollisen erikoisalennuksen
 • N-nettohintana, jolloin hinnasta ei saa mitään alennusta

Asiakashintoja voidaan asiakasalennuksien tapaan asettaa voimaan tietyille ajanjaksoille ja/tai luoda myyntimääriin sidotut hinnat.

Asiakashinnat

Asiakashintojen prioriteetit määräytyvät myös asiakasalennuksien tapaan seuraavasti:

 • Käyttäjän syöttämä hinta/nettohinta
 • Asiakkaan tuotteen hinta laskun valuutassa
 • Asiakkaan tuotteen hinta yhtiön valuutassa
 • Asiakkaan tuotealeryhmän hinta laskun valuutassa
 • Asiakkaan tuotealeryhmän hinta yhtiön valuutassa
 • Asiakassegmentin tuotteen hinta laskun valuutassa
 • Asiakassegmentin tuotteen hinta yhtiön valuutassa
 • Asiakasaleryhmän tuotteen hinta laskun valuutassa
 • Asiakasaleryhmän tuotteen hinta yhtiön valuutassa
 • Asiakaspiirin tuotteen hinta laskun valuutassa
 • Asiakaspiirin tuotteen hinta yhtiön valuutassa
 • Asiakassegmentin tuotealeryhmän hinta laskun valuutassa
 • Asiakassegmentin tuotealeryhmän hinta yhtiön valuutassa
 • Asiakasaleryhmän tuotealeryhmän hinta laskun valuutassa
 • Asiakasaleryhmän tuotealeryhmän hinta yhtiön valuutassa
 • Asiakaspiirin tuotealeryhmän hinta laskun valuutassa
 • Asiakaspiirin tuotealeryhmän hinta yhtiön valuutassa
 • Asiakkaan katemyyntihinta netto
 • Asiakassegmentin katemyyntihinta netto
 • Asiakasryhmän katemyyntihinta netto
 • Asiakaspiirin katemyyntihinta netto
 • Asiakkaan myymälähinta
 • Tuotteen nettohinta hinnastosta laskun valuutassa
 • Tuotteen nettohinta
 • Tuotteen bruttohinta hinnastosta yhtiön valuutassa
 • Tuotteen bruttohinta yhtiön valuutassa

Asiakaskommentit

Asiakaskommentti on asiakkaan pyytämä tieto, joka tulostuu asiakkaalle menevään lähetteeseen kyseisen tuotenumeron riville.

 • Teksti joka halutaan lähetteelle.
 • Linkki tuotteeseen.
 • Asiakkaan y-tunnus. Linkki asiakkaaseen.

Asiakkaan kommentit

Kopioi asiakas

Tällä ohjelmalla voidaan kopioida asiakas, jotta ei tarvitsisi aina täyttää kaikkia kenttiä asiakkaan perustuksessa. Ensin haetaan asiakas, josta halutaan kopioida tiedot. Tämän jälkeen voidaan muuttaa ne tiedot jotka eivät ole asiakkailla samat, jonka jälkeen tallennetaan uusi asiakas.

Kopioi asiakas

Kopioi asiakasale

Tällä ohjelmalla voidaan kopioida asiakkaan alennuksia toiselle asiakkaalle. Ensin haetaan asiakas, jolta halutaan kopioida alennukset. Tämän jälkeen annetaan kohteena olevan asiakkaan y-tunnus, jonka jälkeen tallennetaan tiedot.

Kopioi alennus