Kohti kilpailukykyisempää toimitusketjua

/, vieraskirjoitukset/Kohti kilpailukykyisempää toimitusketjua

Kohti kilpailukykyisempää toimitusketjua

Logistiikka ei ole ainoastaan tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua. Logistiikkayritysten lisäksi prosessissa ovat mukana luonnollisesti myös tavarantoimittajat, asiakkaat, myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, tilausten käsittely sekä laskutus. Logistiikan kokonaisvaltaiseen hallinnointiin liittyy siis useampi osa yrityksen toiminnasta ja logistiikalla on merkittävä rooli asiakaspalvelussa. Logistiikkayritysten liitto ry ja TIEKE ovat todenneet, että sähköinen tiedonsiirto ja sähköiset toimintatavat ovat tämän päivän logistiikan ja älyliikenteen avainasioita. Tutkimuksissaan he ovat todenneet kuitenkin myös, että sähköisten toimintatapojen käyttö on Suomessa muita Pohjoismaita alemmalla tasolla ja tämä vaikuttaa kilpailukykyyn.

Manuaalisesta työstä sähköiseen välittämiseen

Logistiikkamarkkinoilla Suomessa on silti tapahtunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana suuria muutoksia. Ala on aikaisemmin sisältänyt erittäin paljon manuaalista työtä, mutta kehityksen myötä kuljetustilauksien automaatioaste on kasvanut korkeammaksi. Sähköisen tiedonvälityksen eli EDI:n (Electronic Data Interchange) kehityksellä on ollut suuri rooli automatisoinnissa.

Unifaun ja Memnon Networks yhdistyivät kesällä 2014 ja tarjoavat Pohjoismaiden suurimpana toimijana kuljetustenhallintapalveluita niin tavarantoimittajille kuin kuljetusliikkeille. Me Unifaunilla ja Memnon Networksilla olemme olleet alamme edelläkävijöitä ja meillä on jo yli 20 vuoden kokemus kuljetustenhallinnasta. Järjestelmissämme yli 100 000 yritystä lähettää päivittäin yli 800 000 lähetystä. Memnon Networks ja Unifaun työllistävät noin 120 ihmistä Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Puolassa.

Kuljetustenhallintajärjestelmä on pilvipalvelu kaikkeen kuljetustiedon hallintaan, jonka avulla on helppo tehdä ja hallita kuljetustilauksia. Asiakas rekisteröi kuljetustilauksensa järjestelmään, palvelu validoi tiedot, muuntaa ne sähköiseksi tilaussanomaksi (EDI) ja lähettää tiedot kuljetusliikkeelle. Sen sijaan, että kuljetustilaukset vastaanotettaisiin manuaalisesti, saapuvat tiedot suoraan järjestelmään, ilman käsin tehtävää tiedonsyöttöä vähentäen näin manuaalisia virheitä. Asiakkaan tilatessa kuljetuksensa meidän järjestelmäämme käyttäen saa hän myös aina ajan tasalla olevat rahtiasiakirjat sekä muut asianmukaiset kuljetusdokumentit. Rahti on siis aina oikein merkitty ja näin sekä kuljetusliike, että asiakas säästää aikaa ja rahaa niin hallinnossa, kuin tuotannossa.

Toiminnaohjaus tarvitsee tehokkaan toimitusketjun

Kuljetushallintajärjestelmän voi integroida ERP-järjestelmään, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman toimitusketjun. Integraatio automatisoi rahtiasiakirjojen tulostuksen ja sähköisen kuljetustilauksen (EDI/OVT) suoraan yrityksesi toiminnanohjausjärjestelmästä. Näin minimoidaan vielä enemmän työvaiheita, virheitä sekä hallinnollista työtä yrityksesi sisällä. Unifaun ERPConnect kytkee yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän tai verkkokaupan (ERP/WMS/verkkokauppa) Unifaun Onlineen, Kaukokiito Unifaun Onlineen tai Pacsoft Onlineen. Unifaun ERPConnect -lisenssin avulla kuljetushallintajärjestelmä voi vastaanottaa ja hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmässä syntyneitä tietoja esim. vastaanottajista, kuljetuspakkauksista, tilausnumeroista, viitteistä, toimitustavoista ja lisäpalveluista. Unifaun huolehtii jatkuvasti taustalla siitä, että rahtiasiakirjat ja kuljetustilaukset rahdinkuljettajille ovat aina viimeisimpien standardien mukaisia.

Logistiikan integrointi ERP-järjestelmään tuo paljon hyötyjä yrityksellesi:

 1. ERPConnect vähentää kuljetustilauksen manuaalisia työvaiheita.
 2. Kaikki kuljetustilaukset tehdään yrityksen omasta pääjärjestelmästä nykyisten vaatimusten mukaisesti sähköisesti.
 3. Kaikki käyttämänne kuljetusliikkeet löytyvät yrityksen omasta pääjärjestelmästä.
 4. Rahtiasiakirjat (rahtikirjat, kollitarrat, kauppalaskut jne.) tulostuvat suoraan yrityksen pääjärjestelmästä samalla, kun sähköinen kuljetustilaus lähetetään rahdinkuljettajalle.
 5. Loistava mahdollisuus automatisoida yrityksen kuljetustilausprosessi helposti!

Pupesoftissa on valmis integraatio Unifauniin

Pupesoftin käyttäjänä voit helposti integroida toiminnanohjauksesi rahdintoimittajiin. Unifaunille on olemassa valmis integraatio, joka on helppo ottaa käyttöön. Näin saat kaikki lähetyksesi suoraan rahdittajille sähköisesti ja automatisoit tehtävät, joiden manuaalinen tuottaminen ei ole järkevää. Näin logistiikan kehittäminen voidaan ulottaa prosessin optimointiin ja eteenpäin viemiseen sen rutiininomaisten tehtävien toistamisen sijaan.

Logistiikan sähköistymisen kehitys

2011

 • Kotimaan tavarankuljetusten rahtikirjan (SFS 5865) uudistaminen yhteensopivaksi sähköistä tiedonsiirtoa varten.

2012

 • Rahtikirjojen yksilölliseen numerointiin siirtyminen.
 • Uniikkien rahtikirjanumeroiden käyttöönotto.

2015

 • Kuljetustilaukset tehdään sähköisesti
 • Uudistus sisältää myös standardoidut sanomasisällöt, standardisoidut kolli-/lavaosoitelaput yksilöivine SSCC-koodeineen, sovitut tiedonsiirtotavat sekä sähköisen laskutuksen.

2020

 • Kaikki tieto kulkee sähköisesti. Automaattiset seurantajärjestelmät hälyttävät ennakoivasti.
 • Älykkäät suunnittelu- ja optimointijärjestelmät otetaan käyttöön myös logistiikkapalveluissa.
 • Kuljetusvälineiden, -yksiköiden ja -pakkausten automaattinen tunnistus on käytössä.

Lähde: Logistiikkayritysten liitto ry

Kirjoittaja on Maria Flemmich, Marketing Communications Manager, Unifaunilta.

By | 2015-12-29T08:00:41+00:00 22. lokakuun 2015|logistiikka, vieraskirjoitukset|Kommentit pois päältä artikkelissa Kohti kilpailukykyisempää toimitusketjua

About the Author: