ERP:in hyödyt pähkinänkuoressa

//ERP:in hyödyt pähkinänkuoressa

ERP:in hyödyt pähkinänkuoressa

Harkitsetko ERPin uudistamista tai hankintaa? Mietityttääkö mikä järjestelmä sopisi yrityksellesi? Tarvitset liiketoiminnastasi lisää tietoa reaaliaikaisesti? ERP on yrityksen selkäranka, johon sinun tulee pystyä luottamaan kuin peruskallioon. Haluat varmasti tietää, mihin järjestelmäpäätöksen tulisi perustua ja mitä asioita tulisi ottaa huomioon.  Ohessa lyhyt yhteenveto ERPin hyödyistä sekä alustavat ohjeet järjestelmän valintaan.  Kun faktat ovat tiedossa, voi päätelmiä tehdä jokaisella organisaation tasolla. Järjestelmiä on monia, ja oma järjestelmä kannattaa valita huolella. Kysymys on aina liiketoimintasi ja järjestelmäsi yhteensopivuudesta.

Mikä on ERP?

ERP (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjaus on nimensä mukaisesti yritysten toiminnan ohjaamista siihen luodulla ohjelmistolla, joka yhdistää yrityksen toiminnot toisiinsa saumattomaksi kokonaisuudeksi. Toiminnanohjausjärjestelmä auttaa yritystä jäsentämään tietoa ja varmistamaan, että liiketoimintatiedon hallinta tukee yritystoimintaa. ERP-järjestelmiä yhdistävänä tekijänä on, että järjestelmällä yhdistetään liiketoiminan osa-alueita ja parannetaan niiden tuottavuutta sekä tehokkuutta. Me tarjoamme toiminnanohjausta erityisesti suomalaiseen tukkuliiketoimintaan, mutta ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmiä löytyy lukuisia eri toimialoille soveltuvia.

Toiminnanohjauksen hyödyt

Liiketoiminnasta saatavat hyödyt syntyvät vain, jos tietoa osataan käyttää oikein ja sen avulla viedä liiketoimintaa oikeaan suuntaan. Liiketoiminnan kannalta toiminnanohjauksen hyödyt ovat pääosin seuraavat:

ERP tehostaa liiketoimintaasi

Hyvä ERP helpottaa yritystoiminnan tehostamista yksinkertaistamalla yrityksen liiketoimintaa. Monimutkaisiakin tehtäviä toteuttava järjestelmä tekee työn puolestasi ja varmistaa, ettei inhimillisiä virheitä satu. Kun kaikkia yrityksen toimintoja aina tuotannosta taloushallintoon ohjaillaan samasta paikasta, pysyvät tiedot, resurssit ja prosessit helposti hallinnassa.

Reaaliaikainen raportointi

ERPin avulla saat liiketoimintatiedon hallintaan ja toimintojasi analysoitua sekä kehitettyä helposti. Tehottomiin prosesseihin ja aikaavieviin askeliin voit puuttua nopeasti ja näin tehostaa yrityksen toimintaa.

Hallitse tietoa yhdessä paikassa

Liian usein yritysten kasvaessa järjestelmien määrää kasvaa. Ensiksi siirrytään taulukkolaskennassa makroihin, sitten yksittäiseen järjestelmään ja lopuksi tilaan, jossa jokaisella osastolla on oma järjestelmänsä. Kun yrityksen koko kasvaa riittäväksi, tulee seinä vastaan ja tarvitaan yksi järjestelmä, jolla liiketoimintaa voidaan hallita ja johtaa. Raportointi, kehittäminen ja optimointitoiminnot saavat täyden tehon vasta sitten, kun tieto on luotettavaa ja yhtenäistä.

Virtaviivaista liiketoimintaasi

Liiketoiminnan virtaviivaistaminen on ehdoton edellytys pärjäämiselle. Erityisesti tukkuliiketoiminnassa, jossa kilpailu kovenee koko ajan, tulee sisäisellä raportoinnilla varmistaa yrityksen tehostuminen. Varastossa makaava käyttöpääoma tai tietämättä pilaantuvat tuotteet ovat, ei vain huonoa liiketoimintaa, vaan riski toimintasi olemassa ololle. Hyvän järjestelmän tunnistaa siitä, että se auttaa johtoa tekemään oikeita kysymyksen asetteluita sekä vastaamaan niihin riittävän luotettavan datan avulla.

Liiketoiminnan ja ihmistyön automatisointi

Vaikka kuinka uskoisi toisin, niin suurin syy isoille virheille on inhimillinen. Liika luottaminen omaan toimintaan erityisesti monimutkaistuvassa liiketoiminnassa synnyttää isoja riskejä. Luonnollisesti huonosti käytetty järjestelmä ei takaa hyvää liiketoimintaa, mutta hyvä järjestelmä ei helposti anna tehdä virheitä. Hyvin automatisoitu järjestelmä tekee työn puolestasi, ja antaa sinun keskittyä työtehtäviesi jatkuvaan kehittämiseen.

 

Miten löydät sopivan ERP:in?

Hyvän ERP:in löytäminen vaatii liiketoimintatavoitteiden määrittelemistä. Luo itsellesi liiketoimintasi viisi tärkeintä kohtaa, joita järjestelmän tulee tukea hyvin. Mikäli järjestelmä ei pysty tukemaan näitä, niin jatka etsimistä. Esimerkiksi tukkutoiminnassa lista voisi näyttää seuraavalta:

  1. Täydellinen toimitusketjun hallinta (esim. oikein ajoitetut ostot)
  2. Taloudellisen toiminnan kattava raportointi
  3. Ennakoivan analytiikan hyödyntäminen (esim. kysynnän heilahteluihin vastaaminen)
  4. Yrityksen liiketoiminnan digitalisoitumisen tukeminen
  5. Varaston arvon pienentäminen

 

Mitä haasteita on odotettavissa ja miten niistä selviät?

Ota aina koko organisaatio mukaan!

Vastoin yleistä luuloa toiminnanohjausjärjestelmä ei ole vain johdon tietojärjestelmä. Se on koko yrityksen tietojärjestelmä, ja ellei koko organisaatiota saada siihen sitoutettua, niin on turha odottaa tuloksia. Siksi onkin tärkeää, että kaikki saavat luoda oman suhteensa järjestelmään ja kokea olevansa mukana projektissa sen alusta loppuun.

Muutosvastarinta

Muutosvastarinta on ihmisen perusoikeus. Niin se vain on. Siksi myös sinun projektissasi tulet kokemaan muutosvastarintaa, johon on aina varauduttava. Sen käsitteleminen oikein varmistaa järjestelmän tehokkaan käyttöönoton ja oikean käytön. Tämä on tärkeää, sillä paraskaan ERP ei auta yritystäsi, mikäli sitä käytetään väärin. Avainasemassa on johdon sitoutuminen uuden tulokkaan taakse.

Tarkka määrittely omista prosesseista

Vaikka määrittelyssä voidaan mennä liiallisuuksiin, niin harvoin niin tulee tehtyä. Ketterän kehittämisen sykliä kannattaa käyttää, mutta jo alusta asti hyvin määritelty järjestelmä tulee edullisemmaksi. Tarkka määrittely varmistaa myös sen, että toimintaprosessien muuttaminen jo etukäteen on helpompaa. Sillä vaikka toisin voisi toivoa, niin uusi järjestelmä vaatii aina jonkin toimintatavan muuttamista. Eli prosessin muuttamista. Tällöin ihmiset joutuvat muuttamaan tapaansa, jolla he tekevät töitä. Määrittely on yksi asia, mutta psykologia toinen. Saat ihmiset mukaasi helpommin, kun kommunikoit tehokkaasti jo etukäteen tulevista muutoksista, ja osallistat asianomaiset kehitystyöhön projektin aikana.

Sisäinen projekti tiukalla aikataululla

Odottelevan aika on pitkä. Niin myös järjestelmäuudistuksissa. Siksi järjestelmät kannattaa viedä jalkautukseen nopeasti ja tehokkaasti. Tiukka aikataulu säästää sinut turhilta kustannuksilta ja väsähtäviltä projektipäälliköiltä sekä pitää innostuksen aitona. Tästä syystä toiminnanohjausjärjestelmä tulee saada käyttöön nopeasti, eikä jokaista yksityiskohtaa kannata ratkaista ennen käyttöönottoa.

 

Miten pääset alkuun?

Mikäli Pupesoft-toiminnanohjausjärjestelmä kiinnostaa, voit saada sen täyden version kokeiluun heti.  Tilaa tunnukset tältä sivulta ja saat pian täyden version kirjautumistiedot sähköpostiisi.

By | 2015-12-29T08:00:44+00:00 20. elokuun 2015|Kirjoitukset|Kommentit pois päältä artikkelissa ERP:in hyödyt pähkinänkuoressa

About the Author: