Digitalisaatio tukkukaupassa: Suomalaiset tukut tippumassa digitalisaation kelkasta

//Digitalisaatio tukkukaupassa: Suomalaiset tukut tippumassa digitalisaation kelkasta

Digitalisaatio tukkukaupassa: Suomalaiset tukut tippumassa digitalisaation kelkasta

Juuri valmistuneen Digitalisaatio tukkukaupassa -tutkimuksen mukaan suomalaisissa tukkuliikkeissä ei olla valmistauduttu digitalisaation tuomiin muutoksiin. Tutkimus osoittaa myös, että digitalisaatio muuttaa tukkukauppojen asemaa toimitusketjussa, jolloin muutokseen tulisi varautua. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina, ja siihen vastasi 200 tukkuliikkeiden toimitusjohtajaa. Tutkimuksen teetti yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa tukkuliikkeiden toiminnanohjaukseen keskittynyt Devlab Oy.

 

Digitalisaatio tukkukaupassa tutkimuksen tärkeimmät löydökset:

  1. Tukkuliikkeet eivät varaudu digitalisaation tuloon
  2. Digitalisaation hyödyt ovat selkeitä, mutta digitalisaatioon ei haluta panostaa
  3. Verkkokaupan kasvun nähdään luovan uusia mahdollisuuksia myös tukkuliikkeille

 

Suomalaiset tukut eivät näe digitalisaation muutosta merkittävänä

Digitalisaatio tukkukaupassa tuo muutoksia tukkutoiminnan alalle arvonmuodostumisen muuttumisella toimittajaketjussa. Loppuasiakas voi helposti ostaa suoraan tuottajalta ja uhkaa siten tehdä perinteisesti toimivista tukuista turhia. Tutkimukseen osallistuneista tukkukauppiaista 37 % ei ole valmistautunut digitalisaatioon tai näe siihen liittyvää muutosta tukkutoiminnassa. Toisaalta vastaajien keskuudessa tukkukaupan asema nähdään vaikeana. Vastaajien ratkaisuna toimialan haasteisiin nähtiin verkkokauppa, palveluiden tarjoaminen, asiantuntijuus sekä varastointipalvelut. Mielenkiintoista onkin, että juuri digitalisaation ymmärtäminen edesauttaisi kyseisten liiketoiminnan kehityshankkeiden onnistumista, sillä laskeva markkina, tiukka hintakilpailu ja kohoavat palkkakustannukset eivät mahdollista palvelujen kehittämistä.

Digitalisaatio tukkukaupassa -tutkimus

Timo Sundell painottaa, että tukkujen tulisi panostaa digitalisaation. Digitalisaatio tukkukaupassa -tutkimuksessa ilmeni, että suomalaiset tukut ovat tippumassa kelkasta.

Tukkukaupan kasvu hidastunut viime vuosien aikana

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu on hidastunut viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2014 myynti supistui 1,2 % vuodesta 2013. Tukkukaupan liikevaihto oli heikompi myös vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto vuonna 2013 oli 65,3 miljardia, vuonna 2008 liikevaihto oli 59,6 miljardia ja vuonna 2003 42,6 miljardia. Kasvua oli vuodesta 2003 vuoteen 2008 29 %, kun taas välillä 2008-2013 kasvua oli vain 9 %. Vuonna 2014 tukkukaupassa vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi 1,9 prosenttia aiempaan vuoteen verrattuna.1

 

Digitalisaatio tukkukaupassa on verkossa, varastoissa ja palveluissa

Digitalisaatioon varautumisessa on jonkin verran eroa toimialoittain. Parhaiten valmistaudutaan kotitaloustuotteissa, moottoriajoneuvoissa sekä elektroniikassa ja heikoimmin laboratoriovälineissä ja työkoneissa. Tukkujen koon mukaan digitalisaation hyödyntämisessä ei ollut merkittäviä eroja. Tukkukaupat näkevät tulevaisuudessaan neljä vahvaa trendiä.

  1. Vastaajista 31 % näki verkkokaupan roolin vahvistuvan,
  2. 23 % vastaajista uskoi tukkukaupan täydentävän nykyistä liiketoimintaansa asiantuntija- ja ylläpitopalveluilla,
  3. 11 % arvioi tukkukaupan keskittyvän varastointipalveluun inventaarivastuuta välttelevälle vähittäiskaupalle,
  4. 10 % piti järjestelmien integraatiota tärkeänä.

Haastatellut näkivät ratkaisuina alan murrokseen mm. tarkat ja nopeat toimitusajat, varmuusvarastot ja sijainnin lähellä asiakasta. Tärkeinä pidettiin myös asiakkaan mahdollisuutta tilata pieniä eriä sekä eri valmistajien vaihtoehtojen tarjoaminen ja niiden valinnassa opastaminen. Digitalisaatio tukkukaupassa on kiistaton aihe, johon jokaisen tukun tulisi perehtyä viimeistään nyt.

 

Digitalisaation ja verkkokaupan mahdollisuudet tukkukaupalle

Digitalisaation hyödyntäminen yleistyy ja verkkokauppa kasvaa nopeasti etenkin kuluttajapuolella. B2C verkkokauppa kasvaa vuosittain yli 10 % vauhtia, ja kasvun ennustetaan jatkuvan ainakin vuoteen 2018 saakka2 . Kansainvälisesti sama trendi on nähtävissä B2B yritysten puolella, mutta kasvu jää n. 10 % vuosittain. Digitalisaation tehostaessa prosesseja ja tiedonkulkua jakeluorganisaatioiden kuten tukkukaupan perinteinen rooli katoaa. ”Valta tukkukaupassa on siirtynyt kovaa vauhtia loppuasiakkaille ja tukuilla on tarve määritellä itsensä uudelleen.” toteaa Timo Sundell, Devlabin toimitusjohtaja ja jatkaa ”Asiakkaalla on aito vaihtoehto ostaa suoraan toimittajalta tukun sijaan. Tukkureille pelkkä tavaroiden toimittaminen ei enää riitä pärjäämiseen.”

Oikein hyödynnettynä digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia tukkukauppojen liiketoiminnalle. Tukut voivat digitalisaation myötä helpommin integroitua vertikaalisesti sekä loppuasiakkaaseen että valmistajaan päin, ja kasvattaa näin rooliaan arvoketjussa. Automaattinen tiedonsiirto tehostaa toimintaa vähentämällä virheitä ja viiveitä tiedonkulussa. Verkkokauppa on myös oiva keino tukuille saada uusia asiakkaita sekä automatisoida prosesseja mm. laskutuksen, lähetyksien, varastonhallinnan sekä muissa ydintoiminnoissa. ”Tukkuliikkeiden kannattaa ottaa digitalisaation tuomista hyödyistä ja mahdollisuuksista kaikki irti ennen kuin joku muu ehtii ensin, ja samalla tiputtaa tukkuliikkeen pois ketjusta.” tiivistää Aleksanteri Kontio Aalto-yliopiston tutkimusryhmästä.

Mistä tukkuliikkeiden kannattaisi aloittaa digitalisaation hyödyntäminen

Digitalisaatio muuttaa arvonmuodostusta ja luo uusia tapoja toimia vanhojen rinnalle. Olennaista on huomata, että digitalisaatio ei välttämättä tarvitse poistaa jo olemassaolevia toimintoja vaan tuoda rinnalle toimintaa tukevia ja asiakasta paremmin palvelevia toimintamalleja. Digitalisaatio tukkukaupassa on Devlabin näkemyksen mukaan avainasemassa selviytymisessä tukkujen roolin muutoksessa. Toimintavaihtoehtoja joita nähdään on kolme:

  1. Ydinprosessien tehostaminen digitalisaation keinoin
  2. Integroituminen tiiviimmin asiakkaisiin
  3. Uusien asiakaskuntien palveleminen

Digitalisaatio tukkukaupassa edellyttää ydinprosessien tehostamista

Tukkukaupan haasteita selkeästi ovat tiukentuva hintakilpailu, nousevat kustannukset ja laskevat katteet. Kauppa vaatii tehostamista, palvelua ja tiukempia hintoja. Digitalisaatio tukkukaupassa on Devlabin näkemyksen mukaan juurikin ydinprosessin eli toimittamisen kehittämistä. Mikäli varastointia, toimituksia ja tilausprosessia pystytään automatisoimaan niin, että asiakas ei tarvitse suoraa ihmiskontaktia, voidaan palvelutasoa nostaa laskemisen sijaan. Tukkukauppa on monimutkaista ja sisältää suuria volyymeja. Silloin ihmisen kyky palvella tulisi vähentää minimiin ja ihmistyö keskittää älykkäiden järjestelmien kehittämiseen.

 

Tukkukaupan integroituminen tiiviimmin asiakkaisiin

Digitalisaatio tukkukaupassa on kuitenkin aina sidonnainen tukun perustoimintaan. Ostaa tavaraa isoja eriä ja jakaa sitä tehokkaasti usealle asiakkaalle. Silloin tukun arvo syntyy tehokkaasta jakeluprosessista, jossa prosessin tehostuneet kustannussäästöt siirretään asiakkaalle. Asiakkaiden pystyessä yhä enenevässä määrin siirtämään ostojaan suoraan tuottajille tukkujen tulisi myös miettiä miten digitalisaation ja älykkäiden toiminnanohjausjärjestelmien avulla voitaisiin integroitua asiakkaaseen ja tuottajaan tiiviimmin. Näin ketjun toimintaa tehostamalla ja optimoimalla luodaan lisäarvoa, josta asiakas on valmis maksamaan. Integroitumisessa asiakkaaseen hyödyt syntyvät tehostuneen prosessin myötä, jolloin asiakas ja toimittaja pystyvät pitämään pienempiä varastoja, suunnittelemaan tuotantoaan ja kategorioitaan tarkemmin.

 

Uusien asiakaskuntien palveleminen

Tukkukaupalle ominaista on palvella vain tiettyjä asiakassegmenttejä. Digitalisaatio tukkukaupassa mahdollistaa uusien asiakassegmenttien palvelemisen, jolloin tehostuneiden prosessien ansiosta aiemmin tehottomat asiakassegmentit voidaan ottaa tehokkaasti käyttöön. Uusien asiakaskuntien palveleminen vaatiikin juuri yllämainittujen kohtien lähes täydellistä hyödyntämistä. Ydinprosessien tehostaminen ja integroituminen toimitusketujussa tarjoavat lähes poikkeuksetta mahdollisuuden palvella eri asiakaskuntia, kun toimitusprosessi on joustava. Näin voi esimerkiksi verkkokaupan ja tehostuneiden toimitusketjujen avulla aiemmin B2B sektorilla toiminut tukkukauppa myydä suoraan kuluttajille.

 

1 Tilastokeskus 2015

2 eMarketer 2014

3 Forrester 2015

 

VARAA ITSELLESI DIGITALISAATIOKARTOITUS

Nimi

Yritys

Sähköposti

Syötä kuvassa näkyvä sana

By | 2016-11-08T11:33:37+00:00 21. toukokuun 2015|Kirjoitukset|Kommentit pois päältä artikkelissa Digitalisaatio tukkukaupassa: Suomalaiset tukut tippumassa digitalisaation kelkasta

About the Author: