Automaattinen tuotteiden hinnoittelu

//Automaattinen tuotteiden hinnoittelu

Automaattinen tuotteiden hinnoittelu

Asiakkaalle myytävien tuotteiden hinnoittelu voi joskus olla monen liiketoiminnan vaatimuksen sanelema yhdistelmä. Tuotteen myyntihintaan voi vaikuttaa mm. tilattava määrä, ajankohta jolloin tuotteet tilataan, tuotteen tyyppi, maa jonne tuotteita toimitetaan, tai missä valuutassa halutaan asiakasta laskuttaa. Tämän lisäksi hintaan voi vaikuttaa asiakas jolle ollaan myymässä, asiakkaan organisaatio, asiakkaan tyyppi, tai jopa asiakkaan maantieteellinen sijainti.

Useasti päädytään hintaan, joka koostuu useamman säännön yhdistelmästä. Monimuotoisen hinnoittelun hallitseminen käsipelillä on haastavaa, jonka takia onkin järkevää rakentaa tuotehinnoittelu toiminnanohjausjärjestelmään. Tällöin hinta muodostetaan automaattisesti, eikä myyntivaiheessa ei tarvitse enää pohtia hinnoittelua.

Tuotteiden hinnoittelu Pupesoftilla

Tuotteen hinnan tietylle asiakkaalle voi yksilöidä hyvinkin tarkasti, tai vastaavasti yhdellä ja samalla hinnalla voidaan myydä vaikka kaikki järjestelmän tuotteet. Järjestelmä etsii aina aluksi tarkimmin määriteltyä hintaa ja rajausta laajennetaan, kunnes löydetään ehdot täyttävä hinta. Kun hinta on löytynyt, etsitään tuotteelle sopiva alennusprosentti vastaavalla tavalla.

Pupesoftissa tuotteen hinnoittelussa on viisi tasoa:

  1. Tuotteen myyntihinta
  2. Hinnastohinta
  3. Asiakashinnastohinta
  4. Alennusryhmän alennus
  5. Asiakasalennus

Tarkin myyntihinta löytyy asiakashinnastosta (3), jonka jälkeen etsitään hinnastohintaa (2) ja viimeisenä myyntihinta katsotaan tuotteelta (1). Tarkin alennus löytyy vastaavasti asiakasalennuksista (5), jonka jälkeen valitaan alennusryhmän alennus (4).

Asiakashinnastohinta

Ensisijainen hinta tulee asiakashinnastosta.

Asiakashinta - Tuotteiden hinnoittelu

Asiakashinnoissa hinta voidaan liittää joko yksittäiseen asiakkaaseen (Asiakas tunnus), asiakkaan organisaatioon (Y-tunnus), kokonaiseen asiakasryhmään/segmenttiin (Asiakasryhmä / Asiakassegmentti), tai asiakkaan sijaintiin (Maantieteellinen Piiri). Hinta voidaan antaa joko yksittäiselle tuotteelle (Tuotekoodi) tai kaikille alennusryhmän tuotteille (Alennusryhmä).

Asiakastietojen lisäksi asiakashintaan syötetöön luonnolisesti hinta, sekä valitaan hinnan valuutta. Lisäksi on voidaan syöttää tilattava minimimäärä (Minkpl), voimassaoloaika (Alku- ja loppupäivämäärä) sekä alennuksen Nettolaji. Nettolajilla voidaan määritellä lisätäänkö hintaan vielä mahdolliset alennukset (Bruttohinta) vai onko kyseessä nettohinta, josta ei saa alennuksia (N-Nettohinta). Jos nettolajiksi valitaan E-nettohinta, hintaan ei lisätä asiakasalennuksia, mutta tilaukselle voidaan antaa tilauskohtainen erikoisalennus, joka huomioidaan tuotehinnan laskennassa.

Hinnastohinta

Jos asiakkaalle/tuotteelle ei löydy asiakashinnastohintaa, katsotaan seuraavaksi hintaa hinnastosta.

Hinnastohinta - Tuotteiden hinnoittelu

Hinnastossa ei määritellä asiakasta, sillä hinta on voimassa kaikille asiakkaille. Hinnastohintaa voidaan rajata samoilla periaatteilla kun asiakashintaakin. Näiden lisäksi hintaa voidaan rajata asiakkaan maan mukaan. Selite -kenttä on sisäiseen käyttöön, johon voi syöttää valinnaisen selitteen hinnasta.

Tuotteen myyntihinta

Jos tuotteelle ei ole hinnastohintaa, viimeiseksi katsotaan tuotekortin takaa myyntihintaa.

Myyntihinta - Tuotteiden hinnoittelu

Kuvassa tuoteylläpitonäkymän kenttiä rajattu

Mikäli tuotteen takana ei ole myyntihintaa, lisätään tuote tilaukselle nollahintaisena. Pupesoft ei kuitenkaan anna siirtää tilausta valmiiksi mikäli tuotteella ei ole hintaa, vaan hinta tulee syöttää manuaalisesti tilausriville.

Asiakasalennus

Kun tuotteen hinta on määritelty ja kyseessä on bruttohinta, etsitään seuraavaksi sopivaa alennusta asiakasalennuksista. Mikäli hinta on nettohinta, alennuksia ei haeta vaan ym. hinta lisätään sellaisenaan tilaukselle.

Asiakasalennus - Tuotteiden hinnoittelu

Asiakasalennusten rajaukset ovat täysin samat kuin asiakashinnan ylläpitossa; asiakas voidaan valita tunnuksen, Y-tunnuksen, ryhmän, segmentin tai maantieteellisen piirin mukaan. Tuote valitaan vastaavasti joko tuotenumerolla tai alennusryhmällä.

Asiakashinnoista poiketen alennuksilla on lisäksi Monikerta -kenttä, jolla voidaan säätää minimikappaleiden käyttäytymistä. Mikäli monikerraksi valitaan ”Ei”, toimii se kuten asiakashinnat ja hinnastot; mikäli tilausmäärä ylittää kappalerajan alennus on voimassa. Jos monikerraksi valitaan ”Kyllä” alennus on voimassa ainoastaan mikäli tilattu määrä on jaollinen minkpl arvolla. Esim. jos minkpl on 5, alennus on voimassa jos tilataan 5 kpl, 10 kpl, 15 kpl, jne.

Tämän lisäksi asiakasalennuksissa on Alennuslaji -kenttä, jolla määritellään mikä alennus on käytössä. Pupesoftin tukee tilausrivillä maksimissaan kolmea alennusprosenttia. Mikäli tämä ominaisuus on käytössä, voidaan tästä valita mihin alennuskenttään alennus soveltuu.

Alennusryhmän alennus

Mikäli asiakasalennuksista ei löydetä alennusta, katsovaan viimeiseksi vielä alennusryhmän takaa.

Alennusryhma - Tuotteiden hinnoittelu

Alennusryhmälle voi antaa alennusprosentin, joka annetaan kaikille ryhmän tuotteille mikäli asiakasalennusta ei löydy.

Ota järjestelmästä hyöty irti

Joustava tuotteiden hinnoittelu helpottaa hintojen ylläpitoa. Yhdellä päivityksellä voit alentaa kaikki tuotteet kesäksi tai vaikka alentaa kaikkia hintoja kotimaan kaupassa. Mikäli haluat tehostaa omaa alennuskäsittelyä ja ottaa järjestelmästä enemmän hyötyä irti, niin ota meihin yhteyttä! Autamme teitä mielellään suunnittelemaan sekä ottamaan käyttöön tehokkaamman tuotehinnoittelun.

Ota yhteyttä

 

By | 2016-11-08T11:33:32+00:00 5. huhtikuun 2016|Kirjoitukset|Kommentit pois päältä artikkelissa Automaattinen tuotteiden hinnoittelu

About the Author: